© 2017 av Borås Radio

SERVICE

Är ert befintliga radiosystem trött och eftersatt?

Skulle ni behöva modernisera eller uppgradera?

Vi är återförsäljare av Motorolas hela komradiosortiment så oavsett vad ni behöver kan ni med trygghet kontakta oss för en snabb och säker leverans.

Det finns alltid en anledning att se över ett radiosystem då vinsten med att använda radio istället för mobiltelefon är mycket stor.

Det finns idag mängder av fördelar med att uppgradera ett radiosystem då en migrering till digital komradio ökar kapaciteten och säkerheten i nätet för alla användare.

Stora möjligheter finns även att koppla samman nya och äldre system för samverkan, kontakta oss för mer information.